ZGODBE

 • “Pravljice so več kot resnične. Ne povedo nam le, da zmaji obstajajo, ampak da jih je mogoče premagati.” (Gilbert Keith Chesterton)

   

  V okviru vrtca sem se udeležila predavanja razvojne psihologinje Ljubice Marjanovič Umek, ki je pradavala o otroški igri. Med drugim je izpostavila pomen branja in pravljic za otroke in sicer Marjanovič Umek navaja, da se otrok s pravljico sreča že v najzgodnejšem obdobju. Pripovedujejo mu jih tako starši kot vzgojitelji in kasneje učitelji. Ko se nauči brati, jih prebira tudi sam. Pravljica je nekakšen most med otrokom in odraslim, most med svetom realnosti, v katerem živimo odrasli, in svetom domišljije, v katerem živi otrok…

  Pri branju je pomembno tudi, da pravljic ne prirejamo in jih preberemo do konca, seveda pa se odzovemo na vsak otrokov komentar med branjem, saj se otroci s pravljičnimi junaki poistovetijo, z njimi sočustvujejo…

  Funkcije pravljic:

  – razvijanje domišljije,
  – razvijanje verbalnih sposobnosti, besednega zaklada,
  – razvijanje empatije, socialnih sposobnosti,
  – razvijanje čuta za pravičnost, moralnih vrednot,
  – razvijanje spomina,
  – razvijanje ljubezni in veselja do literature,
  – pomirjajoč in srečen konec otroke pomirja in jim vliva življenjski optimizem.

   

  Da preverimo otrokovo razumevanje zgodbe si lahko pri mlajših otrocih pomagamo s sličicami, ki jih otrok postavi v pravilno zaporedje, ki so mu lahko v pomoč pri obnovi zgodbe.