Cipa, copa (Neža Maurer)

CIPA, COPA, CIPA, COP,

GREJO ČEVLJI NA SPREHOD.

            NAJ LE GREJO,

SAJ NE VEJO,

      KOD JE PRAVA POT


Slikopis: CIPA COPA