Razvrščanje

Otrok začne z razvrščanjem že zelo zgodaj in razvršča igrače oziroma predmete, ki jih lahko prime v roko. Sprva razvršča le v dve skupini in po eni lastnosti hkrati (recimo razvrsti po barvi modre in rdeče kocke), temu sledi razvrščanje v več skupin (modre, rdeče, zelene in rumene) in šele po 6. letu, je sposoben razvrščati po več lastnostih hkrati (recimo kocke po barvi in obliki).

Odrasli otroka spodbujamo, da v čim več stvareh in situacijah, opazi ponavljajoči se vzorec. Ob tem ga opazujemo, da prepoznamo, kako zahtevno razvrščanje otrok sam že uporablja pri igri in prilagodimo zahtevnost dejavnosti posameznemu otroku.