Urejanje

Elemente znotraj množice uredimo glede na intenzivnost lastnosti – na sliki, od najnižjega do najvišjega (oziroma obratno).

 

2

 

Primer:

Otroke povabimo, da oblikujejo dve skupini. V prvi skupini so samo dekleta, v drugi dečki (razvrstijo se glede na spol). Podamo jim nalogo, da se skupina deklet postavi v vrsto, po velikosti od najnižje do najvišje, skupina dečkov pa v vrsto od najvišjega do najnižjega. Iz obeh vrst naključno izberem tri otroke, ki jih ostali uredijo od najnižjega do najvišjega.

Pripravim jim učne liste s Carollovim (spodaj levo) in drevesnim prikazom, na katere otroci razvrstijo (glede na spol) in sami ali s pomočjo odraslega nalepijo sličice (deček, deklica) na ustrezno mesto.

3 4

Carollov prikaz                                                      drevesni prikaz

 

Še več dejavnosti za delo v vrtcu:

  • otroci pospravijo (razvrstijo) igrače v pripadajoči zaboj, polico,…
  • po kosilu razvrščajo pribor in krožnike na ustrezno mesto
  • ob prihodu v vrtec razvrstijo obutev k ustreznemu (svojemu) simbolu