Primerjanje

Med dvema ali več predmeti ugotavljamo enakosti, podobnosti ali različnosti. V našem primeru bomo iskali podobnosti oziroma različnosti v barvi.

Primer:

Otroke povabimo na blazino, kjer izvedemo vodeno vizualizacijo »Barve v gozdu«. Ležimo na hrbtu in zapremo oči, mirno dihamo. Ležimo na veliki gozdni jasi. Okrog nas je polno različnih gozdnih sadežev – rdeče gozdne jagode, modre borovnice, vijolične robide. Prevzame nas vonj mogočnih akacij, katerih beli cvetovi se bohotijo nad nami… globoko vdihnemo. Na nebu nad nami sije veliko rumeno sonce. Čutimo toploto sončnih žarkov na čelu, ličkih, greje nas po vratu, rokah in nogah. Ležimo in ob tem poslušamo žvrgolenje ptic. Gledamo jih. So različnih barv. Še vedno počivamo in se prepuščamo naravi. Sonce se je skrilo za oblake. Nekateri oblaki so beli, drugi različnih sivih barv. Oblaki postajajo vse temnejši in morda bo začelo deževati. Treba bo iti domov. Zdaj se pretegni, zazehaj in odpri oči. Spet smo tu, v igralnici.

Otroke povprašamo katere barve so videli v »gozdu«? Pokažemo jim nekaj papirjev na katerih sta dva različna odtenka iste barve (svetlo/temno rdeča, svetlo/temno modra, svetlo/temno zelena,…) in jih povprašamo, katera izmed barv je svetlejša oziroma temnejša. Iz palete različnih odtenkov iste barve, poiščejo najsvetlejšo oziroma najtemnejšo. V igralnici izberemo nek predmet (npr. rjavo mizo) in otroci poiščejo predmet, ki je temnejše/svetlejše (rjave) barve od izbranega predmeta.

Še več dejavnosti za delo v vrtcu:

  • otroci se postavijo v vrsto, kjer jim postavimo izziv, da se postavijo po velikosti od najvišjega do najnižjega ali obratno, iz vrste naključno izberemo tri otroke, ki jih ostali primerjajo med seboj po velikosti (Iza je višja od Ane, Miha je najvišji, Ana je najnižja).
  • otroci primerjajo med sabo predmete, ki so različni (npr. barvico in palico…) in potrjujejo svoje ocene s polaganjem enega predmeta poleg drugega.
  • otroci ocenjujejo in posredno primerjajo dolžine narisanih predmetov (z rdečo barvo obkrožijo najdebelejši prst, z modro najtanjši ali z rdečo barvo obkrožijo debelejšega od obeh narisanih,…).
  • preverimo lahko, kateri otroci so že sposobni dojeti ohranitev dolžine: Dve enako dolgi palici premaknemo tako, da začetka nista poravnana ali tako, da sta v poljubni legi. Otroci, ki so dojeli ohranitev dolžine bodo sklepali, da je dolžina neodvisna od lege.