Izberi pravega

Ker otrok že prepozna prve glasove, pred njega postavimo tri predmete, ki se začnejo na isti glas in končajo različno. Recimo:

  • kivi
  • kava
  • ključ

Otrok naj izbere predmet, ki se začne na “k” in konča na “a”.