VAJE ZA GOVOR

Prepoznavanje glasov v besedi ima velik vpliv na uspešnost branja in pisanja. Otroci najlažje oz. najhitreje prepoznajo prve glasove, sledijo zadnji, najtežje pa slišijo glasove sredi besede. Zato se z njimi najprej igramo igre za prepoznavanje prvega glasu, ko se otroku zdi to zanimivo in zabavno, nikakor ga pa k temu ne silimo. Zavedati se moramo, da gre tudi tukaj zgolj za igro!