JEZIK

 • Logopedske vaje za najmlajše

  Še ena super zadeva, ki se je pri nas v vrtcu zelo dobro obnesla, so kartice z jezikovnimi vajami. Izvajali smo jih v jutranjem krogu in otroci so lepo ponavljali vaje. Že ko…

 • Logopedske vaje (pihalne vaje)

  Logopedske vaje ali vaje za izboljšanje motorike govoril.   V vrtcu jih otroci zelo radi izvajajo. V jutranjem krogu izberejo tri sličice in skupaj naredimo izbrano vajo. Mlajšim so dobra motivacija in pomoč…

 • Motorika govoril

  Ob naslednjih vajah, se otrok uri ne samo v fini motoriki, ampak tudi v motoriki govoril (za prenos  datoteke, kliknite na zeleno obarvano besedo). GOSENICA, kjer otrok ob besedilu sledi lokom in riše gosenico…

 • Logopedske vaje

  Jezikovne kartice s sličicami punčk, so namenjene najmlajšim (za prenos datoteke kliknite tukaj). Datoteka vsebuje: Devet sličic punčk in vsaka izmed sličic predstavlja eno izmed vaj za spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok. Opis pripadajoče vaje k posamezni…

 • Igra z glasovi – rime

  Pri rimi gre za ujemanje glasov na koncu besed, ti so si čim bolj podobni. Nekaj primerov skupaj s sličicami sem zbrala v naslednji datoteki rime. Datoteko natisnemo, plastificiramo in otrok poimenuje predmet…

 • Grafo in fino motorika

  Ena izmed vaj urjenja fine motorike je tudi prerisovanje oblik z vodo.   Potrebujemo: vatirane paličice za ušesa tablo za risanje s kredo in kredo vodo kartice z oblikami, črtami, črkami,… Postopek: tablo…

 • Brainbox: zima

  Koliko si lahko zapomnite preden se peščena ura izteče? Dobro si oglejte kartico ter odgovorite na vprašanje na drugi strani kartice. Za igro potrebujemo: peščeno uro kocko kartice brainbox – zima Postopek: izberite…

 • Bralno razumevanje

  Dejavnost za osvajanje prostorskih odnosov in čustev preko razumevanja besedila. Ta dejavnost je namenjena otrokom, ki so že poznajo barve in jim barvanje po v naprej določeni barvi ne dela težav. Osvajanje prostorskih odnosov: Prepoznavanje čustev:…

 • Sestavi snežaka: prvi glas

  Dejavnost sestavi snežaka je namenjena starejšim otrokom in sicer: otroci sestavljajo snežake tako, da glede na prvi (ali zadnji) glas prirejajo kepe na  katerih je sličica predmeta, katerega prvi (ali zadnji) glas je enak črki zapisani v klobuku snežaka  …