Kategorija: DEJAVNOSTI ZA “VELIKE”

Logopedske vaje (pihalne vaje)

Logopedske vaje ali vaje za izboljšanje motorike govoril.   V vrtcu jih otroci zelo radi izvajajo. V jutranjem krogu izberejo tri sličice in skupaj naredimo izbrano vajo. Mlajšim so dobra motivacija in pomoč sličice, lutke… (nekaj konkretnega), saj čim vidijo sličico, lutko oz. predmet povezan z vajo, že vedo kaj je treba narediti.   Primeri:   Tukaj si lahko nastisnete… Read more →

Motorika govoril

Ob naslednjih vajah, se otrok uri ne samo v fini motoriki, ampak tudi v motoriki govoril (za prenos  datoteke, kliknite na zeleno obarvano besedo). GOSENICA, kjer otrok ob besedilu sledi lokom in riše gosenico (za vsako vrstico nariše dva loka, v smeri puščic) LOKI, kjer otrok ob ponavljanju besedila riše lok (sledi puščicama) ZANKE, kjer ob ponavljanju besedila riše zanko (v… Read more →

Logopedske vaje

Jezikovne kartice s sličicami punčk, so namenjene najmlajšim (za prenos datoteke kliknite tukaj). Datoteka vsebuje: Devet sličic punčk in vsaka izmed sličic predstavlja eno izmed vaj za spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok. Opis pripadajoče vaje k posamezni sličici. Najbolje če sličice nalepimo okrog ogledala ali da se otrok pri izvajanju vaj gleda v ogledalo ter tako opazuje premikanje svojih ustnic, jezika in jih primerja z izbrano sličico.… Read more →

Igra z glasovi – rime

Pri rimi gre za ujemanje glasov na koncu besed, ti so si čim bolj podobni. Nekaj primerov skupaj s sličicami sem zbrala v naslednji datoteki rime. Datoteko natisnemo, plastificiramo in otrok poimenuje predmet na sliki ter mu glede na rimo, poišče pripadajoči par. Rime (pari): ATA – SOLATA POTICA – KRALJICA KOST – MOST STOL – VOL TRAVA – KRAVA… Read more →

Igra z glasovi – slikovne kartice

Pri iskanju prvih glasov, si lahko pomagamo tudi s slikovnimi karticami, kjer otrok med podanimi glasovi označi prvi glas besede na sliki. Slikovne kartice si lahko natisnete tukaj (priporočljivo je, da jih plastificirate). Prazna polja lahko dopolnite s svojimi sličicami, jaz sem uporabila sličice iz spleta na temo sadje. Ob tem lahko otrokom približamo še pomen zdrave prehrane, izvemo katero sadje jim… Read more →

Igre z glasovi – kaj se začne (konča) na…

Ena izmed iger z glasovi za prvi glas, je igra “Kaj se začne na “K” (“L”, “M”,…)?”. Primer – “Kaj se začne na “S” v kuhinji?” stol skleda sol … Igra “Kaj se konča na “M” (“L”, “R”,…)?” se igra podobno, le da tokrat iščemo besede, ki se končajo na želeni glas. Primer – “Kaj se konča na P v otroški… Read more →

Številske kartice

Številske kartice, so odličen pripomoček za učenje številk in štetja. Izdelamo pa jih čisto preprosto, saj sem za vas pripravila priročen pdf, ki ga samo natisnete. Potrebujemo: papir ščipalke Postopek: na papir natisnemo številske kartice jih plastificirmo Otroci s ščipalko označijo koliko jabolk je na sliki oz. koliko jih manjka do želenega števila, tako da jo pripnejo na pravilno število na številskem… Read more →