Oblačila

Naslednja dejavnost je primerna za spoznavanje oblačil, delov telesa ter urjenja v fini motoriki.

  1. Silhueto telesa narišemo na A4 ali A3 format in plastificiramo.
  2. Narišemo ali natisnemo oblačila (ki jih prav tako plastificiramo).
  3. Na silhueto telesa in oblačila nalepimo ježke in oblačenje se lahko prične (silhueto telesa, skupaj s prilegajočimi zimskimi oblačili, lahko natisnete tukaj).

Oblačila lahko prilagajate letnemu času primerno.