Skriti zaklad

Potrebujemo:

  • prazno škatlo od jajc škatla
  • različne sličice (odvisno kaj želimo, da otrok išče)

Postopek:

  1. na vsak “hribček” škatle od jajc nalepimo eno sličico
  2. z otroci se odpravimo v prostor, kjer bodo iskali zaklad

Primer:

Za iskanje skritega zaklada v gozdu, lahko uporabimo sličice gozdnih plodov, listov, podrasti in sadežev.

Jesen (kostanj, želod, list kostanja in hrasta, lubje, mah):

images24RUX11G kostanj hrast želod lubje