• Kostanjček zaspanček (M. Voglar)

    KOSTANJČEK ZASPANČEK (M. Voglar)  Kostanjček zaspanček na veji visi,  Zavit ves v lupino prav sladko še spi. Tedaj pa zapiha vanj veter močan: Kostanjček zaspanček, jesen je na plan!   PRILOGA: slikopis KOSTANJČEK ZASPANČEK (M.…