10. Sonce

KADAR JE NOČ SE SKRIJE,

KADAR JE DAN POSIJE.

(sonce)