MATEMATIKA

Da mi številke ne delajo težav sem ugotovila po srednji šoli, zato sem se tudi vpisala na študij matematike. Žal se po končanem študiju nisem našla v zaposlitvi, ki mi jo je izobrazba ponujala, saj sem bila kot nepedagoški matematik omejena v bolj računalniško smer. Kljub temu sem se odločila, da bom vse znanje s pridom prenašala na malčke, preko igre seveda.